Femmes et guerres

Ảnh chiến tranh Việt Nam trên báo nước ngoài (AP)

Hai đứa trẻ

Sự ngơ ngác và sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hai đứa trẻ của một gia đình tại miền nam Việt Nam trong lúc bố, mẹ và hai đứa lớn hơn bị bịt mắt để chờ lính ngụy thẩm vấn vào ngày 12/9/1966. Gia đình này bị bắt sau một cuộc càn quét của lính Mỹ ở một nơi cách Sài Gòn khoảng 72 km. Ảnh : AP.

Hai đứa trẻ
Một phụ nữ và ba đứa con trên tàu

Một phụ nữ và ba đứa con trên tàu đổ bộ của Mỹ vào ngày 29/4/1975. Những chiếc trực thăng kéo tàu ra khỏi thành phố Sài Gòn. Ảnh : AP.

Một phụ nữ và ba đứa (...)
Người phụ nữ than khóc

Người phụ nữ than khóc bên thi thể người chồng vào một ngày trong tháng 4/1969. Thi thể của chồng cô cùng 47 xác chết khác được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể gần Huế. Ảnh : AP.

Người phụ nữ than khóc
Nữ du kích Việt Nam

Nữ du kích Việt Nam bắt sống một phi công Mỹ sau khi máy bay của người này bị bắn hạ gần Hà Nội vào ngày 5/10/1967. Ảnh : AP.

Nữ du kích Việt Nam
Phụ nữ và trẻ em

Phụ nữ và trẻ em ẩn nấp dưới một con mương để tránh đạn trong một cuộc chiến cách Sài Gòn khoảng 30 km về phía tây vào ngày 1/1/1966. Ảnh : AP.

Phụ nữ và trẻ em

Source Viet Bao : http://viet­bao.vn/The-gioi/Anh-chie...

Le personnel féminin de l’armée de terre au Tonkin (ECPAD)

Pliage de parachutes
Pliage de parachutes (...)
Réparation d’un véhicule
Travail dans un central
Travail sur télex
Travail sur télex (2)
Une PFAT (Personnel (...)

Source ECPAD : http://www.ecpad.fr/le-per­son­nel-fe...

Ngã ba Đồng Lộc [Memorial]

01. Đồng Lộc
02. Đồng Lộc
03. Đồng Lộc
04. Đồng Lộc
05. Đồng Lộc
06. Đồng Lộc
07. Đồng Lộc
08. Đồng Lộc
09. Đồng Lộc
10. Đồng Lộc
11. Đồng Lộc
12. Đồng Lộc
13. Đồng Lộc
14. Đồng Lộc
15. Đồng Lộc
16. Đồng Lộc
17. Đồng Lộc
18. Đồng Lộc

Bia mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

18. Đồng Lộc
Chân dung 10 cô gái Ngã (...)
Chân dung 10 cô gái Ngã (...)
Chân dung 4 cô gái hy (...)
Ls Dương Thị Xuân

19 tuổi - chiến sĩ

Ls Dương Thị Xuân
Ls Dương Thị Xuân
Ls Hà Thị Xanh

18 tuổi - chiến sĩ

Ls Hà Thị Xanh
Ls Hà Thị Xanh
Ls Hồ Thị Cúc

21 tuổi - tiểu đội phó

Ls Hồ Thị Cúc
Ls Hồ Thị Cúc
Ls Nguyễn Thị Nhỏ

19 tuổi - chiến sĩ

Ls Nguyễn Thị Nhỏ
Ls Nguyễn Thị Nhỏ
Ls Nguyễn Thị Xuân

20 tuổi - chiến sĩ

Ls Nguyễn Thị Xuân
Ls Nguyễn Thị Xuân
Ls Trần Thị Hường

17 tuổi - chiến sĩ

Ls Trần Thị Hường
Ls Trần Thị Hường
Ls Trần Thị Rạng

19 tuổi - chiến sĩ

Ls Trần Thị Rạng
Ls Trần Thị Rạng
Ls Võ Thị Hạ

19 tuổi - chiến sĩ

Ls Võ Thị Hạ
Ls Võ Thị Hạ
Ls Võ Thị Hợi

20 tuổi - chiến sĩ

Ls Võ Thị Hợi
Ls Võ Thị Hợi
Ls Võ Thị Tần
Ls Võ Thị Tần
Ls Võ Thị Tần © Bùi Tuấn

22 tuổi - tiểu đội trưởng

Ls Võ Thị Tần © Bùi Tuấn

Sources :

http://violet.vn/lamanh­hun­gls/entry...

http://news.vnu.edu.vn/ttsk/Vietnam...

http://vn.360­plus.yahoo.com/hong­phu...

North Vietnamese Air Defense / DCA Nord Viêt-Nam

01. North VN Air Defense
02. North VN Air Defense

Mai Thi La (left) and Nguyen Thi Thy man an anti-air­craft gun in the vil­lage of Hau Loc (Thanh Hoa Province, North Vietnam).

02. North VN Air Defense
03. North VN Air Defense
04. North VN Air Defense
05. North VN Air Defense
06. North VN Air Defense
07. North VN Air Defense
08. North VN Air Defense
09. North VN Air Defense
10. North VN Air Defense
11. North VN Air Defense
12. North VN Air Defense

Xác máy bay Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam (ảnh chiếc máy bay F.111 thứ 4.000 của Mỹ bị bắn rơi - Tư Liệu Dân trí).

12. North VN Air Defense
13. North VN Air Defense
14. North VN Air Defense
15. North VN Air Defense

Compilation. Principale source : http://www.asia­fi­nest.com/forum/lof...

Nữ Du Kích

01. Nữ du kích
02. Nữ du kích
02bis. Nữ du kích
03. Nữ du kích
04. Nữ du kích
04bis. Nữ du kích
05. Nữ du kích
06. Nữ du kích
07. Nữ du kích
07bis. Nữ du kích
08. Nữ du kích
09. Nữ du kích
10. Nữ du kích
11. Nữ du kích
12. Nữ du kích
13. Nữ du kích
14. Nữ du kích

Trường Sơn (1973)

14. Nữ du kích
15. Nữ du kích

Tiểu đội 11 cô gái sông Hương anh hùng 1968

15. Nữ du kích
16. Nữ du kích
17. Nữ du kích

Nữ du kích Trịnh Thị Thanh Mão. Chị Mão (phải, cầm súng) những năm chiến tranh.

17. Nữ du kích
18. Nữ du kích

Nữ du kích Trịnh Thị Thanh Mão. Chị Mão hoạt động trong lòng địch để giúp bộ đội.

18. Nữ du kích
19. Nữ du kích
20. Nữ du kích
21. Nữ du kích
22. Nữ du kích
23. Nữ du kích
24. Nữ du kích
25. Nữ du kích
26. Nữ du kích
27. Nữ du kích
28. Nữ du kích
29. Nữ du kích
30. Nữ du kích
31. Nữ du kích
32. Nữ du kích
33. Nữ du kích
34. Nữ du kích
34bis. Nữ du kích
35. Nữ du kích
36. Nữ du kích
37. Nữ du kích
38. Nữ du kích
39. Nữ du kích
40. Nữ du kích
41. Nữ du kích

Compilation. Principales sour­ces :

http://www.asia­fi­nest.com/forum/lof...

http://fire­ba­se­nam.myfast­fo­rum.org/...

South Vietnamese women in combat [NLF-Viet Cong Propaganda]

© The Dogma Collection

We are reso­lute in defen­ding our vil­lage and sma­shing the heli­cop­ter trans­port

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Our heroic guer­rillas will kill the American trai­tors

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Not afraid of set­backs – era­di­cate the enemy – remem­ber the spirit of heroine Le Thi Hong Gam

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Vietnamese women are unde­fea­ta­ble heroi­nes – loyal and full of duty

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Celebrate 50 years of the October revo­lu­tion Vietnamese onwards and upwards to vic­tory

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

The Southern guer­rillas are truly gusty

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Forge our loa­thing for your ene­mies into the barrel of your guns

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Fighting the enemy is eve­ryone’s duty

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

The heroic Ben Tre ladies

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Southern guer­rillas are deter­mi­ned to kill the Americans

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Southern libe­ra­tion – deter­mi­ned heroi­nes are eve­ryw­here to kill the Americans

© The Dogma Collection
© The Dogma Collection

Fight the American trai­tors for the cause of Southern inde­pen­dence

© The Dogma Collection

Source The Dogma Collection : http://www.dog­ma­col­lec­tion.com/inde...

Thanh niên xung phong [TNXP]

01. TNXP
02. TNXP
03. TNXP
04. TNXP
05. TNXP
06. TNXP
07. TNXP
08. TNXP
09. TNXP
10. TNXP
11. TNXP
12. TNXP
13. TNXP
14. TNXP
14bis. TNXP
15. TNXP
16. TNXP
17. TNXP
18. TNXP
19. TNXP
20. TNXP
21. TNXP
Sigle TNXP

Compilation (mul­ti­ples sour­ces)

Women in ARVN

01. Nữ Quân Nhân QLVNCH
02. Nữ Quân Nhân QLVNCH
03. Nữ Quân Nhân QLVNCH
04. Nữ Quân Nhân QLVNCH
05. Nữ Quân Nhân QLVNCH
06. Nữ Quân Nhân QLVNCH
07. Nữ Quân Nhân QLVNCH
08. Nữ Quân Nhân QLVNCH
09. Nữ Quân Nhân QLVNCH
10. Nữ Quân Nhân QLVNCH
11. Nữ Quân Nhân QLVNCH
11bis. Nữ Quân Nhân QLVNCH
12. Nữ Quân Nhân QLVNCH
12bis. Nữ Quân Nhân QLVNCH

Vo Thi Vui

12bis. Nữ Quân Nhân QLVNCH
13. Nữ Quân Nhân QLVNCH
14. Nữ Quân Nhân QLVNCH
15. Nữ Quân Nhân QLVNCH
16. Nữ Quân Nhân QLVNCH
17. Nữ Quân Nhân QLVNCH
18. Nữ Quân Nhân QLVNCH
19. Nữ Quân Nhân QLVNCH
20. Nữ Quân Nhân QLVNCH
21. Nữ Quân Nhân QLVNCH
22. Nữ Quân Nhân QLVNCH
23. Nữ Quân Nhân QLVNCH
23bis. Nữ Quân Nhân QLVNCH
24. Nữ Quân Nhân QLVNCH
25. Nữ Quân Nhân QLVNCH
26. Nữ Quân Nhân QLVNCH
27. Nữ Quân Nhân QLVNCH
28. Nữ Quân Nhân QLVNCH
29. Nữ Quân Nhân QLVNCH
30. Nữ Quân Nhân QLVNCH
31. Nữ Quân Nhân QLVNCH
32. Nữ Quân Nhân QLVNCH

Source prin­ci­pale : http://vnaf­mamn.com/women_inARVN.html

Autre source : http://www.asia­fi­nest.com/forum/lof...

Women warriors. E. Herman tells the stories of the women who served in Vietnam’s wars

Hoang Thi No © Elizabeth Herman

Hoang Thi No, born in 1949, in her bedroom in Hue.

Hoang Thi No © Elizabeth
Ngo Thi Thuong © Elizabeth Herman

Ngo Thi Thuong, born 1946, in her bedroom in Hue. « I worked as a mili­tant for the North, which was very impor­tant work. We had to bring rice, wea­pons and ammu­ni­tion to the sol­diers in the south. »

Ngo Thi Thuong © Elizabeth
Ngo Thi Thuong © Elizabeth Herman

Ngo Thi Thuong with a por­trait of her with General Vo Nguyen Giap taken when she was hono­red for shoo­ting an American F-101 Voodoo.

Ngo Thi Thuong © Elizabeth
Nguyen Thi Hiep © Elizabeth Herman

Nguyen Thi Hiep, born in 1930, in her family room in Hue. « In 1945, when the war with France began, I was living in the small vil­lage. Many in the vil­lage wanted to fight in the war, and so I joined, too. I was 14. »

Nguyen Thi Hiep © Elizabeth
Nguyen Thi Hiep © Elizabeth Herman

Nguyen Thi Hiep, born in 1930, in her family room in Hue with her two grand­chil­dren.

Nguyen Thi Hiep © Elizabeth
Nguyen Thi Hiep © Elizabeth Herman

Nguyen Thi Hiep, born in 1930, in her family room in Hue. « In Vietnam, maybe we lost our coun­try, lost our family, had a lot of people die, but in America it is the same. All the sol­diers are the sons of parents, and they lost their chil­dren, too. »

Nguyen Thi Hiep © Elizabeth
Nguyen Thi Hoa © Elizabeth Herman

Nguyen Thi Hoa, born 1948, in her living room in Hue, Vietnam. « I belon­ged to the group of 11 women - we are very famous for figh­ting in the war. ... We worked relaying infor­ma­tion to the troops. »

Nguyen Thi Hoa © Elizabeth
Nguyen Thi Hoa © Elizabeth Herman

Nguyen Thi Hoa, born 1948, in her living room in in Hue, Vietnam. « After the war ended in 1975, the coun­try tried to set a new stan­dard for women. ... The war made me a better mother, taught me a new way to raise my chil­dren - as a libe­ra­ted woman. »

Nguyen Thi Hoa © Elizabeth
Thi My Le © Elizabeth Herman

Thi My Le, born in 1946, in her home in Hue, Vietnam. « I still dream about the war. Sometimes I dream exactly about the scene of the war in which the bomb is about to explode. »

Thi My Le © Elizabeth (...)
Vo Thi Yen © Elizabeth Herman

Vo Thi Yen, born in 1949, in her living room in Hue, Vietnam. « When you hear the B-52s, it’s just so fast - you hear the sound, and already it’s making huge holes in the ground eve­ryw­here. »

Vo Thi Yen © Elizabeth (...)
Vo Thi Yen © Elizabeth Herman

Vo Thi Yen, born in 1949, in her living room in Hue. « I tell my chil­dren how we had to eat the bark of the trees, but they do not believe me. »

Vo Thi Yen © Elizabeth (...)
© Elizabeth Herman

Women in the vil­lage of Hoi An, Vietnam. July 2010

© Elizabeth Herman

Source Global Post : http://www.glo­bal­post.com/dis­patch/...