Femmes et guerres
 

Liste des communications

© NARA

Recruiting for the Women’s Army Corps, radio repai­ring in the Army Special Forces

© NARA

Recruiting for the Women’s Army Corps, radio repai­ring in the Army Special Forces

 • Bùi Trân Phượng : « Women and Wars in Việt Nam - A New Approach to Study Gender Relationships »
 • Bửu Ý : « Phụ nữ và chiến tranhtrong âm nhạc Trịnh Công Sơn »
 • Cynthia Enloe : « What Do We All Learn About Wars by Taking Women’s Lives Seriously ? »
 • Jane Freedman : « Living after violence… the experiences of women in the Democratic Republic of the Congo »
 • François Guillemot : « Brutalités, flottements, exils intérieurs. Perceptions et voix féminines de la guerre du Viêt-Nam »
 • Hồ Việt Đoàn : « Bà Nguyễn Thị Định và phong trào Đồng Khởi Bến Tre »
 • Lê Thi : « Phụ nữ Việt Nam chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc và hoạt động của nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh cứu nước »
 • Lê Thi Huong, « Feminine voices in prose on war by female authors »
 • Lê Thị Kim Lan : « Women, Children and the Agent Orange »
 • Lê Thị Nhâm Tuyết & Phạm Thị Minh Hằng : « Hậu quả của chiến tranh hóa học tại Việt Nam đối với phụ nữ, gia đình và xã hội »
 • Caroline Moine : « Le viol en temps de guerre : mémoires allemandes de l’avancée des troupes soviétiques (des années 1950 à nos jours) »
 • Yenny Narny, « Violence against women in the Communist Tragedy in West Sumatra 1965/1966 »
 • Ngô Thị Phương Thiện : « Mme Ngo Ba Thanh – Woman Architect of Peace »
 • Nguyen Thi Hien Linh : « The lives of female poli­ti­cal pri­so­ners in Southern pri­sons during the resis­tance against the American occu­pa­tion »
 • Phạm Quốc Lộc : « Women in Tradition and in War : Issues in Gender Identity and Performative »
 • Vatthana Pholsena : « ‘Minority women’ and War »
 • Marguerite Rollinde : « Fighting Palestinian women : Voices of women in Gaza »
 • François Rouquet : « The Second World War’s heroine in movies »
 • John K. Swensson : « American Women’s Participation in the Viet Nam Conflict »
 • Masako Tanaka : « Seeking Justice : Struggles of Sexual Violence Survivors in Post Conflict Nepal »
 • Thái Phan Vàng Anh : « Chiến tranh mang khuôn mặt phụ nữ trong văn xuôi thời hậu chiến »
 • Françoise Thébaud : « Women, gender and warfare : aspects of a voluminous historiography »
 • Tran Thi Lan : « Struggling movements of women in the urban areas in the South »
 • Fabrice Virgili : « The Children of the enemy (France-Germany 1940-2005) »