Femmes et guerres

Hình ảnh những nữ cựu thanh niên xung phong sau chiến tranh Việt Nam

(Les ex-femmes volon­tai­res après la guerre du Viet Nam)

Bài viết này phân tích về thực trạng đời sống sau chiến tranh của những phụ nữ đã từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, nêu lên những khó khăn, tâm tư tình cảm và những nguyện vọng chủ yếu của họ hiện nay.