Femmes et guerres
Giáo sư Lê Thi © Tap chi The thao

Nguyên Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, con gái của giáo sư Dương Quảng Hàm

Giáo sư Lê Thi © Tap chi The thao

Nguyên Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, con gái của giáo sư Dương Quảng Hàm

Lê Thi (Duong Thi Thoa) Professor of Philosophy

 • 1987-1995 : Director of Centre for Family and Women Studies
 • 1990-1997 : Edito-in-Chief of Science on Women (Journal) and Family Today (Monthly)

Publications  :

 • 2006, Single women in Viet Nam (in English), The Gioi Publishers
 • 2004, Marriage and the family in Viet Nam today (Questions and answers) (in English), The Gioi Publishers
 • 2004, Vietnamese family in the renovation of the country (in English), Social Sciences Publishing House
 • 2002, Vietnamese family in the renovation of the country (in vietnamese), Social Sciences Publishing House
 • 1999, Employment and life of Vietnamese women during economic transition (in vietnamese), Social Sciences Publishing House
 • 1999, The role of the family in the formation of Vietnamese personality (in English), Women’s Publishing House
 • 1998, Woman and gender equality in the Renovation of Vietnam (in Vietnamese), Women’s Publishing House
 • 1997, The role of the family in the formation of Vietnamese personality (in Vietnamese), Women’s Publishing House
 • Family and women in connection with population, culture and sustainable development, (in vietnamese), Social Sciences Publishing House

Tiểu sử

Họ và tên : Dương Thị Thoa, tức Lê Thi

Năm, nơi sinh : Tháng 6/1926, ở Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Số 62 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 3 943 6540

Email : lethi62n­q@ya­hoo.com.vn

Nơi công tác cũ : Viện Triết học. Viện Nghiên cứu Gia đình & Giới

Học vị : Tiến sĩ

Học hàm : Giáo sư

Hoạt động chuyên môn :

+ Nghiên cứu và giảng dạy về triết học từ 1962 đến 1987 sau làm viện trưởng

+ Giám đốc trung tâm về phụ nữ và gia đình (1987 – 1999) nay đổi tên là Viện Nghiên cứu Gia đình & Giới

+ Chủ tịch quỹ hỗ trợ cho sự bình đẳng về giới ở Việt Nam do các nước Thụy Điển và

Đan Mạch tài trợ từ 1997 – 2004.

Trong kháng chiến chống Pháp làm cán bộ phụ nữ ở khu Hoàn Kiếm, Hà Nội, công tác phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Tuyên Quang ; công tác trong nội thành Hà Nội bị tạm chiếm.

Những công trình khoa học của cá nhân (không kể những sách bà Lê Thi làm chủ biên đồng tác giả) :

+ 3 cuộc cách mạng và vấn đề giải phóng phụ nữ. NXB Phụ nữ 1976.

+ Bác Hồ với phong trào phụ nữ Việt Nam. NXB Phụ nữ 1982.

+ Tìm hiểu việc xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN ở Việt Nam. NXB KHXH 1983.

+ Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam. NXB Phụ nữ 1998.

+ Việc làm đời sống phụ nữ trong chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam. NXB KHXH 1999.

+ Cuộc sống của phụ nữ đơn thân ở Việt Nam. NXB KHXH 2002.

+ Cuộc sống và biến động của hôn nhân gia đình Việt Nam hiện nay. NXB KHXH 2006.

+ Hỏi đáp về hôn nhân gia đình ở Việt Nam hiện nay. NXB Thế giới 2006

+ Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm về hôn nhân gia đình giữa các thế hệ người Việt Nam hiện nay. NXB KHXH 2009.