Femmes et guerres
© AAFV

Le Thi Nham Tuyet, Directrice du Centre d’Études du Genre, de la Famille et de l’Environnement en Développement (CGFED)

Publications :

  • 2010, Lê Thị Nhâm Tuyết, Những hủ tục bất công trong vòng đời người phụ nữ Việt Nam, NXB Thanh Niên
  • 2001, Hoàng Bá Thịnh, Lê Thái Thị Băng Tâm, Lê Thị Nhâm Tuyết, Nguyễn Quý Thanh, Phạm Quyết, Phụ nữ sức khoẻ và môi trường (Women, Health and Environment ), NXB Chính trị quốc gia
  • 2000, 2002, 2005, Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI (Images of the Vietnamese Woman in the New Millennium), NXB Thế Giới. Tiếng Việt và Tiếng Anh. Tái bản (có sửa chữa và bổ sung) 2005
  • 2000, Indai Sajor & Lê Thị Nhâm Tuyết, Agent orange : impact of chemical warfare on the reproductive rights of women and men in Vietnam (Chất độc Da cam : những ảnh hưởng của chiến tranh hóa học lên sức khỏe sinh sản của phụ nữ và nam giới ở Việt Nam), Microbytes Desktop publishing in the Philippines
  • 1995, Lê Thị Nhâm Tuyết & Vương Xuân Tình, Văn hoá sinh sản ở Việt Nam (Reproductive culture in Vietnam), NXB Thế Giới
  • 1975, Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại (Vietnamese women through history), NXB Khoa học xã hội

Publications en ligne :

  • « Abortion in Context : Women’s Experience in Two Villages in Thai Binh Province, Vietnam », By Annika Johansson, Le Thi Nham Tuyet, Nguyen The Lap and Kajsa Sundstrum, International Family Planning Perspectives, 22:103-107, 1996 : http://www.guttmacher.org/pubs/jour...
  • Victims of Agent Orange / Dioxin in Vietnam. The Expectations. Proceedings of the International Scientific Conference, Hanoi, 16-17 March, 2006 : http://www.ffrd.org/AO/CGFED.pdf
Présentation des recherches et publications