Femmes et guerres

General Nguyen Thi Dinh and the Dong Khoi uprising movement in Ben Tre

Nguyễn Thị Định © vi.wikipedia.org

There have been seve­ral outs­tan­ding women in many areas of endea­vor throu­ghout the his­tory of the world. However, there are very few women who suc­cee­ded as a member of the mili­tary. Vietnam, des­pite being a small coun­try, has expe­rien­ced seve­ral wars against foreign forces to secure the nation’s inte­grity during its his­tory. When the enemy comes, even the women must fight.

Vietnamese women contri­bu­ted a signi­fi­cant role in our long wars and during that time many of them became heroi­nes. During Vietnam’s his­tory a number of heroic women were reco­gni­zed. For exam­ple, there were the two Trung Sisters, Madame Trieu, and General Bui Thi Xuan, a female. In Vietnam’s contem­po­rary his­tory there was a talen­ted female, Major General Madame Nguyen Thi Dinh, Vice Commander of the Southern Vietnam Revolution Force, who is well-known, not only in Vietnam but also in the world ; she was a mili­tary heroine and her name became known during the suc­cess­ful Dong Khoi upri­sing move­ment in Ben Tre during the war against America.

Bà Nguyễn Thị Định và phong trào Đồng Khởi Bến Tre

Từ xưa đến nay, trên thế giới có không ít những người phụ nữ nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, phụ nữ tài giỏi và nổi tiếng về quân sự thì gần như hiếm. Ở Việt nam, một đất nước đất không rộng, người không đông, nhưng do vị trí địa lý và điều kiện lịch sử nhất định nên trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt nam đã phải luôn đối mặt với những cuộc đấu tranh chống xâm lược của ngoại bang dể bảo vệ nền độc lập dân tộc. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, phụ nữ Việt nam đã góp phần không nhỏ trong những cuộc trường chinh của dân tộc. Thời thế đã tạo anh hùng. Lịch sử dân tộc đã tạo nên những người phụ nữ anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi thị Xuân thời cổ trung đại. Cũng không phài ngẫu nhiên mà trong quyển sách “ Những người đàn bà lừng danh trên thế giới” do nước ngoài xuất bản, tác giả đã đặt hai nhân vật nữ của Việt nam là Hai Bà Trưng ngay ở trang đầu tiên. Tiếp đó, trong lịch sử Việt nam hiện đại đã xuất hiện một vị nữ tướng tài giỏi và nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều biết đến. Đó là bà Nguyễn Thị Định, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh lực lượng võ trang Giải phóng MNVN, anh hùng quân đội, và tên tuổi bà đã gắn liền với phong trào Đồng khởi Bến tre trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.