Femmes et guerres

Phụ nữ và chiến tranh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn

© Tap chi The thao

I . Đặt vấn đề :

Trịnh Công Sơn là tác giả của tình ca nổi bật, cho nên hình ảnh phụ nữ hiện diện tràng đầy trong ca khúc của ông.

Hình ảnh phụ nữ trong ca khúc Trịnh Công Sơn xuất hiện dưới hình dáng :

- em bé

- thiếu nữ

- thiếu phụ

- bà mẹ

II . Giới hạn vấn đề :

Chiến tranh ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến người phụ nữ, từ tuổi thơ ấu cho đến tuổi già.

- Em bé vốn là mẫu người dễ bị thương tổn hơn cả cần được chăm sóc đặt biệt từ trong gia đình ra đến trường học.

- Thiếu nữ đối mặt với người khác và hoàn cảnh.

- Thiếu phụ đối mặt với bất trắc, mất mát.

- Người mẹ trong gia đình và xã hội.

Trong ca khúc Trịnh Công Sơn, vắng bóng phụ nữ cầm khí giới

vắng bóng phụ nữ hạnh phúc toàn vẹn trong tình yêu

III. Trịnh Công Sơn và chiến tranh :

Trịnh Công Sơn là nghệ sĩ

Không phải là chính trị gia

Không phải là người cầm súng

Trịnh Công Sơn là nghệ nghĩ nhìn và sống chiến tranh từ phía miền Nam.

IV. Phụ nữ và chiến tranh :

A. Em bé.

1. Em bé là một đóa hồng.

« Em là hoa hồng nhỏ »

2. Em bé bất hạnh.

B. Phụ nữ và tình yêu trong chiến tranh.

C. Người mẹ trong chiến tranh.

V. Kết Luận.